व्यासपीठावर आत्मविश्वासाने उभे राहण्यापासून ते भाषणात काय बोलायचे, मुद्दे कसे मांडायचे व लोकांना प्रभावीत कसे करायचे इथपर्यंत आम्ही आपल्याला मार्गदर्शन करू.

ह्या प्रोग्रॅम मधे काय शिकाल

आपली प्रभावी राजकीय कारकीर्द आजंच सुरु करा

आमच्या प्रशिक्षणात आपला सहभाग नोंदवा